Folkeuniversitetet i Billund, klik.
Foredrag om De Vestjyske københavnerplantager

Foredrag med museumsinspektør Holger Grumme Nielsen, Vardemuseerne, som vil fortælle og vise billeder over emnet ”De Vestjyske københavnerplantager” – særligt med fokus på plantagerne i Billund Kommune.

Foredraget foregår netop på et af disse steder, nemlig Gyttegaard, der er hjemsted for Gyttegård Golf Klub, som også  er medarrangør af foredraget og tilmed tilbyder deltagerne at prøve spillet inden foredraget. Inden foredraget tilbydes deltagerne endvidere aftensmad  i caféen.

Stedet er Gyttegård Golf Klub onsdag den 22. maj 2024

Ønsker man en introduktion til golf, er starttidspunktet kl. 17:30 - golfklubben stiller guide og udstyr til rådighed.

Deltagelse i spisning af aftensmad i caféen "Den lille kok" er kl. 18:30

Selve foredraget begynder kl. 19:30

Priser:
Få en gratis intro til golf af Gyttegård Golf Klub
Tilmelding og pris på aftensmand endnu ikke fastsat
Deltagerprisen for selve foredraget er 60 kr.

 

I slutningen af 1800-tallet var industrialiseringen med til at skabe et økonomisk stærkt borgerskab af grosserere, skibsredere, fabrikanter, mm., der inden for en kort periode tjente store formuer. Disse nyrige danske blev markante støtter for hedesagen. Det medførte, at velhavende borgere fra især København i tiden frem mod år 1900 opkøbte hedearealer i Jylland med det formål at anlægge plantager. Mange steder blev nåletræsskovene brudt af løvtræsbeplantninger, moser, enge og søer som københavnerne bevarede for at øge herlighedsværdien og fremme de landskabelige kvaliteter.

Overalt i plantagerne støder man på monumenter for plantagernes grundlæggere, og midt i plantagerne ligger ejerfamiliernes landsteder. De har form af små slotte eller plantørgårde og blev anlagt med assistance fra tidens førende arkitekter og landskabsarkitekter – hidkaldt fra København. Til udsmykningen af boligerne blev landets største kunstnere hentet ud på heden, hvor de fik lov at udfolde sig. Rundt om bygningerne blev der skabt store haveanlæg, der kan minde om 1700-1800tallets herregårdsparker i fransk og engelsk havestil.

Generelt er emnet uudforsket, og der er aldrig gennemført nærmere tilbundsgående analyser af københavnerplantagerne. Det forsøger et ph.d.-projekt, i et samarbejde mellem Vardemuseerne og Københavns Universitet dog at ændre på. Projektet udføres af: Museumsinspektør ved Vardemuseerne Holger Grumme Nielsen der vil fortælle om emnet.
Foredraget vil være krydret med mange originale fotos fra de mange københavnerplantager som indgår i projektet.


Holger Grumme Nielsen

Foredraget er arrangeret i samarbejde med: