Folkeuniversitetet i Billund, klik.
Om Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet i Danmark belv oprettet i 1898 i København, nu er aktivitetet landsdækkende og udføres af afdelinger i 4 universitetsbyer, København, Aarhus, Odense og Aalborg samt af 96 komitéer, som er spredt landet over.

Folkeuniversitetet i Billund (Kommune) er tilknyttet regionen Syddansk Folkeuniversitet.

Folkeuniversitetet er for alle! Det er her, du kan hente ny inspiration og viden og samtidig møde mennesker med samme interesse som dig selv. Det er også her, du kan opleve spændende undervisning, serveret af dygtige og engagerede undervisere med universitetsbaggrund.

 

Der er ingen krav om forkundskaber eller uddannelse, og deltagere tager ingen eksamen. Folkeuniversitetet giver altså mulighed for, at enhver der har lyst og interesse – uanset uddannelse - kan følge undervisningen.

"Folkeuniversitetets formål er at udbrede kendskabet til videnskabens metoder, teorier og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab". Der tilbydes et varieret program af foredrag/forelæsninger og kurser, som varetages af undervisere, der til daglig er tilknyttet universiteter, højere læreanstalter eller på anden vis har en ajourført videnbaggrund.

Emnerne, der udbydes i en sæson, er udvalgt af komitéen for Folkeuniversitete i Billund, efter opfordring fra enkeltpersoner, fra klubber/foreninger eller i sidste ende komitéen selv. Vi tilstræber 8 til 10 foredrag/kurser pr. sæson.

Til kurser og specielle arrangementer kræves forhåndstilmelding, ellers kan man bare møde til det/de arrangementer, man har lyst at deltage i. - Almindeligvis opkræves et deltagergebyr, der er fastsat af komitéen, som skal betale folkeuniversitetesorganisationen et gebyr for foredragsholderne.