Folkeuniversitetet i Billund, klik.
Kunstig Intelligens

ved Luis Cruz-Filipe. lektor og forsker i "Kunstig Intelligens" ved Sydansk Universitet, Odense

 

Tidspunkt: Tirsdag den 12. marts, kl. 19.30
Billund Kirke - "Havestuen", Billund Centret
Deltagelse: 60 kr. - Tilmelding Billund Bibliotek

 

Begrebet eller fænomenet "Kunstig Intelligens" (ofte forkortet til AI efter dets betegnelse på engelsk, Artificial Intelligens) omtales ofte i alle afskygninger af pressen. Der foregår en debat, om vi skal frygte virkningen af at kunstig intelligens indbygges i apparater og hjælpemidler, eller vi skal se frem til, at det vil være en hjælp, stort set på alle områder, ikke mindst på det medicinske. At "Kunstig Intelligens" udgør en udfordring til vores kritiske sans er tydelig, når den anvendes til at lave eller ændre fotos, så de kommer til at vise noget andet, end da de blev taget. Et andet nyt begreb: fremstillingen af "falske nyheder" synes at gøre udstrakt brug af "Kunstig Intelligens". - Vi kommer alle i berøring med virkningen af "Kunstig Intelligens", det er derfor nyttiget, måske snarere nødvendigt, at søge viden om. hvad det er. Det er lige netop det Luis Cruz-Filipe vil give os i dette foredrag, som han har sat disse overskrifter på:

  • kort om hvad kunstig intelligens er, og dens historie
  • forskellige tilgange til kunstig intelligens
  • intuitiv forklaring om maskinlæring (med interaktive eksempler), så man også kan snakke om begrænsninger
  • lignende om chatbots, og efterfølgende diskussion om det gode og det onde ved generativ AI
  • nogle konklusioner

Luis Cruz-Filipe

Foredraget er arrangeret i samarbejde med: