På sporet af Luther i gudstjenesten

 

Onsdag den 22. februar kl. 19.30, Å-fløjen, Billund Kirke

Ved sognepræsterne Peter Fredensborg, Solvej Paabøj Andersen og organist Christine Toft Kristensen, Grene Sogn

 

I 1517 fandt der en stor og banebrydende kirkelig reformationsbevægelse sted, og det er med al god grund, at vi i det danske folk i almindelighed og i folkekirken i særdeleshed markerer 500-året for denne bevægelse. For en ganske stor del af den kulturelle og kirkelige situation i vores del af verden kan med mange tråde føres tilbage til det, der brød frem gennem denne bevægelse. Denne aften vil der i anledning af reformationsfejringen blive sat fokus på Luthers og reformationens betydning for den gudstjeneste, der hver søndag finder sted i den danske folkekirke. For reformationen og dens betydning kan man stadig finde mange spor af både i gudstjenestens form og i dens sang- og musiktradition.

Deltagelse er gratis.

 

 

 

 

 

 

 

”På sporet af Luther i gudstjenesten” foregår som en sogneaften i Å-fløjen ved Billund Kirke ved 

sognepræsterne Solvej Paabøl Andersen og Peter Fredensborg og organist Christine Toft Kristensen.”