Luthers kamp for frihed

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30, Å-fløjen ved Billund Kirke

Ved sognepræst Mette Hvid-Olsen, Varde Sogn

Det er næsten lige meget, hvad man læser af Luther, så springer hans omtale af det kristne menneskes frihed i øjnene. Men hvad er det for en frihed? Hvordan kan man overhovedet tale om frihed, når man, som Luther, kræver, at man skal være lydig over for øvrigheden? Hvad er vi frie fra og hvad er vi frie til? Og hvordan kan vi overføre disse frihedstanker til vores tid? Disse og lignende spørgsmål, vil blive behandlet i et foredrag af sognepræst i Varde, Mette Hvid-Olsen, om frihedstankerne hos Luther og vores forvaltning af dem.

Deltagelse er gratis. 

Mette Hvis-Olsen

Mette Hvid-Olsen