Luther og salmerne

 

Tirsdag den 26. september kl. 14.30 Å-fløjen ved Billund Kirke

Ved sognepræsterne Peter Fredensborg, Solvej Paabøj Andersen
og organist Christine Toft Kristensen, Grene Sogn

 

Salmesangen er en væsentlig del af gudstjenesten, som vi fejrer den i den danske folkekirke den dag i dag. I Danmark kan vi glæde os over en særlig stærk salmetradition, som stadig er levende. Det hænger i høj grad sammen med den bevægelse, Martin Luther satte i gang for nu 500 år siden. Det var hans ærinde at gøre det kristne budskab alment tilgængeligt, så enhver selv kunne forvisse sig om, at vi har en nådig Gud. En af måderne at opnå dette var at lade menigheden synge med ved gudstjenesterne, vel at mærke på deres eget modersmål. Nu om dage ville man måske sige, at man på den måde var med til at give menigheden medejerskab over gudstjenesten. Til formålet skrev Luther selv salmer, hvoraf flere stadig er en væsentlig del af vores salmeskat. ”Vor Gud, han er så fast en borg”. ”Nu bede vi den Helligånd”. "Nu fryde sig hver kristenmand" – for bare at nævne nogle. Hvad fortæller Luthers egne salmer om hans teologiske ærinde? Og hvordan har det præget den danske salmetradition siden? Hvordan står det til med salmedigtningen nu til dags – set med lutherske briller? Det vil sognepræsterne Peter Fredensborg og Solvej Paabøl Andersen fortælle om sammen med organist Christine Toft Kristensen, som også vil akkompagnere fællessangen.

Deltagelse er gratis.

 

 

 

 

 

 

 

”Luther og salmerne” foregår som en sogneeftermiddag i Å-fløjen ved Billund Kirke ved 

sognepræsterne Solvej Paabøl Andersen og Peter Fredensborg og organist Christine Toft Kristensen.”