Hvad har Luthers kamp for nådig Gud
med demokrati og velfærdsstat at gøre?

 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19, Å-fløjen ved Billund Kirke

Ved cand theol. Elisabeth Dons Christensen, tidligere biskop for Ribe Stift

 

Luthers berømte klosterkamp handlede om, hvordan han ved indre bodsøvelser kunne befri sig selv for angsten for den ubønhørligt dømmende Gud. men det var hans skarpsindige og systematiske søgen i de bibelske tekster - især Davids salmer og Paulus' breve - der satte ham på sporet af 'den nådige Gud' og dermed et menneskes frihed fra at skulle frelse sig selv. Til gengæld var der ikke mere en kirkeinstitution, der kunne agere mellemmand mellem Gud og mennesket og gå i forbøn for den enkelte på dommens dag. Følgen er det almindelige præstedømme, hvor enhver der er "krøbet gennem dåben" er præst og selv må stå til ansvar over for Gud. Foredraget belyser både det reformatoriske anliggende og den lutherske arvs indflydelse på de nordiske velfærdsstater på godt og ondt.

Deltagelse er gratis.

Elisabeth Dons Christensen

Elisabeth Dons Christensen