PROGRAM

 

Onsdag den 22. februar kl. 19.30, Å-fløjen ved Billund Kirke

På sporet af Luther i gudstjenesten

Ved sognepræsterne Peter Fredensborg, Solvej Paabøj Andersen
og organist Christine Toft Kristensen, Grene Sogn

 

Torsdag den 2. marts kl. 19.30, Menighedssalen ved Grindsted Kirke

Reformationen, sprog og litteratur

Ved professor emeritus Svend Erik Larsen, Arhus Universitet

 

Tirsdag den 25. april kl. 19.30, Å-fløjen ved Billund Kirke

TRO er som luften vi ånder

Ved professor i teologi Peter Lodberg, Århus Universitet

 

Tirsdag den 5. september kl. 19.30 Menighedssalen ved Grindsted Kirke

Skal reformationen virkelig fortsætte? Om Martin Luther og hans betydning for os i dag.

Ved cand. theol. Karsten Nissen, tidligere biskop for Viborg Stift

 

Tirsdag den 26. september kl. 14.30 Å-fløjen ved Billund Kirke

Luther og salmerne

Ved sognepræsterne Peter Fredensborg, Solvej Paabøj Andersen
og organist Christine Toft Kristensen, Grene Sogn

 

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30, Å-fløjen ved Billund Kirke

Luthers kamp for frihed

Ved sognepræst Mette Hvid-Olsen, Varde Sogn

 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19, Å-fløjen ved Billund Kirke

Hvad har Luthers kamp for nådig Gud med demokrati og velfærdsstat at gøre?

Ved cand theol. Elisabeth Dons Christensen, tidligere biskop for Ribe Stift