Klima og Kunst

 

Foredrag ved meteorolog Jesper Theilgaard

 

torsdag den 8. marts kl. 19.30

i salen i Billund Kulturskole, Billund Centret

 

Der er forskellige definitioner på klima i vejrmæssig forstand, men almindeligvis betyder klima “det gennemsnitlige vejr” over en specificeret periode, men også vejrets - vind, temperatur, nedbør og lufttrykkets - maksimum- og minimumværdier i perioden indgår i betegnelsen. Fordelingen af land, hav og bjergkæder øver en stærk indflydelse på vejrets variation, hvorfor de også indgår som faktorer i klimaet. Hertil føjer sig Jordens regelbundne omkredsning af Solen, der på vores breddegrader inddeler året i de fire årstider, forår, sommer, efterår og vinter, der i sig selv udgør en overordnet klimabeskrivelse: Den samme vejrsituation giver vidt forskelligt vejr i de forskellige årstider. - En lille ordleg siger: “Klima er hvad du spår, vejr er hvad du får”.

Med den betydning vejret og klimaet har på vores liv og dets betingelser, er det ikke mærkeligt, at vejret som baggrund eller tema er indgået i mange kunstværker, malerier, digte og sange. Gennem tiderne bliver disse kunstværker en dokumentation for ændrede livsbetingelser og klimaændring. Netop disse forhold har meteorolog Jesper Theilgaard haft øje og sans for at beskrive og videreformidle.

Med udgangspunkt i bogen “Vejret i kunsten” som Jesper Theilgaard udgav i 2012 vil han i fordraget føre os gennem en række af disse kunstneriske vejr/klima-fremstilling.

Jesper Theilgaard har sunget i kor i mange år, hvorfor der foredraget igennem vil være fællessang af kendte vejrsange fra bl.a. Højskolesangbogen med organist Egon Mortensen ved flyglet.

Pris for deltagelse er 60 kr. per person - betales ved indgangen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med Billund Bibliotekerne og Borgerservice, Billund Kunstforening, Billund Kulturskole og klimaformidling

 

 

 

Septembers himmel er så blå
Mel.: Otto Mortensen
Tekst: Alex Garff

1. Septembers himmel er så blå dens skyer lyser hvide og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.
...

Sneflokke kommer vrimlende
Mel.: Thorvald Aagaard
Tekst: Jeppe Aakjær

1. Sneflokke kommer vrimlende,
hen over diger trimlende,
det knyger ud af himlene,
det sluger hegn og gård,
det ryger ind ad sprækkerne
til pølserne på rækkerne,
og fårene ved hækkerne
får blink i pelsens hår.
...
... og mange flere "vejrsange"...

I 2003 udgaven af Højskolesangbogen har mere end hver 5. sang vejret eller årstiderne som tema, eller indeholder beskrivelse af vejret til illustration af naturen eller menneskesindet.