Program 2017 - flere emner på vej!

 

 

 

Dato - tid - sted

Art

Emne

   

Reformationen fylder 500 år

Guld og magt i dansk vikingetid

Fysioterapi, genoptræning og forskning.

 
       
       

 

 

 

 

 

Reformationen 1517-2017

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser om (faktisk mod) aflad op på kirkedøren i Wittenberg. Selvom reformationen i Danmark almindeligvis dateres til 1536, er det begivenheden i 1517, der satte reformationen i gang. Denne begivenhed markeres i 2017 landet over i et stort anlagt oplysningsprojekt Reformationsjubilæet 2017 ledet af støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og med Hendes Majestæt Dronningen som protektor.

Læs mere om projektet og præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 på Luther2017.dk

I samarbejde med Grene Menighedsråd, Grindsted Menighedsråd og Billund Bibliotekerne& Borgerservice indbyder Folkeuniversitet i Billund til en række arrangementet/foredrag til markering af Reformationsjubilæet. Nogle af arrangementerne var i forvejen programsat af Grene Menighedsråd.

Støtten fra A.P Møller Fonden har muliggjort at en lang række af landets fremmeste forskere og Luther-kyndige tilbyder at komme og fortælle om Luther og den kirkelige- og samfundsmæssigt reformation, hans opgør med afladen har medført og hvis virkning er en daglig realitet for os i dag. A.P. Møller Fondens støtte har endvidere muliggjort, at deltagelsen i arrangmenterne er gratis.

Se kalender for arrangementer og en nærmere beskrivelse af emnerne ved at klikke på menupunktet "Reformationen 500 år" øverst på siden eller  klik her for at se Programoversigt - Reformationen 500 år.

A.P. Møller Fondens støtte har endvidere muliggjort, at deltagelsen i arrangmenterne er gratis.

 

Velkommen til Reformationsjubilæet 2017:

Tirsdag den 5. september kl. 19.30 Menighedssalen ved Grindsted Kirke
Skal reformationen virkelig fortsætte? Om Martin Luther og hans betydning for os i dag
Ved cand. theol. Karsten Nissen, tidligere biskop for Viborg Stift

Tirsdag den 26. september kl. 14.30 i Å-fløjen ved Billund Kirke
Luther og salmerne
Ved sognepræsterne Peter Fredensborg, Solvej Paabøl Andersen og organist Christine Toft Kristensen, Grene Sogn 

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Å-fløjen ved Billund Kirke
Luthers kamp for frihed
Ved sognepræst Mette Hvid-Olsen, Varde Sogn

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 i Å-fløjen ved Billund Kirke
Hvad har Luthers kamp for en nådig Gud med demokrati og velfærdsstat at gøre?
Ved cand. theol. Elisabeth Dons Christensen, tidligee biskop for Ribe Stift

 

 

 

 

 

 

Kirkedøren i Wittenberg

Kirkedøren i Wittenberg

       

Onsdag den 15. november 2017

kl. 19.30

Mødelokale 1

Billund Centret

 

Guld og magt i dansk vikingetid

Billund Centret, mødelokale 1, onsdag den 15. november 2017, kl. 19.30.

ved museumsinspektør, arkæolog, Lars Grundvad,
Museet på Sønderskov

I 2016 blev den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid fundet ved Fæsted i Vejen kommune.
I sig selv er fundet virkelig spektakulært, og genstandene beretter hver især stort. Men skattefundet kan også løftes ud af nærområdet og betragtes i et meget større perspektiv.
For fundet kan fortælle om magtfordeling, alliancer og urolige tider og måske endda om rigets dannelse.
Med udgangspunkt i Fæstedskatten vil arkæolog Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov netop disse aspekter. 

Klik og læs mere om Guld og magt i dansk vikingetid

Deltagerpris: 60 kr., studerende og 65+: 50 kr.

Foredraget arrangeres i samarbejde med 

       

Onsdag den 29. november 2017

kl. 19.30

Mødelokale 1

Billund Centret

 

Fysioterapi, genoptræning og forskning.

Billund Centret, mødelokale 1, onsdag den 29. november 2017, kl. 19.30.

ved Tonny Jæger Pedersen. Udviklingsfysioterapeut, Cand.scient.san, ph.d.
REHAB - Staben Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Fysioterapeutisk initieret træning erstatter i øget omfang medicinsk behandling og operationer. For ganske få årtier siden var fysioterapeutisk behandling først og fremmest forbundet med fysiurgisk lægeordineret massage. Men specielt inden for de seneste årtier har fysioterapeuter bevidst gået efter at ændre betegnelse fra et fag til en profession. Og massagen er stort set erstattet af fysisk aktivitet og træning, der i øget omfang er baseret på forskning og evidens. Foredraget vil give et rids over denne udvikling, og en kritisk analytisk tilgang til akademisering og evidensbasering af genoptræningen og rehabiliteringen.

Klik og læs mere

Deltagerpris: 60 kr., studerende og 65+: 50 kr.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Foredraget arrangeres i samarbejde med