Program 2017 - flere emner på vej!

 

 

 

Dato - tid - sted

Art

Emne

   


Frontløbervirksomheder

Reformationen fylder 500 år

Guld og magt i dansk vikingetid

 
       
   

Frontløbervirksomheder

I Billund findes en række innovative virksomheder, der hver for sig og sammen kan kaldes "frontløbere" indenfor de tekniske områder, der udgør deres grundlag: Avanceret måleteknik, 3D print, avanceret udstansning af komponent til industriproduktion og produkter indenfor sundhed og medicoteknik, termoformning og sprøjtestøbning og meget mere.

I samarbejde med disse virksomheder og Billund Bibliotekerne & Borgerservice har det i vinter været muligt at besøge virksomhederne, hvor deltagerne er blevet grundigt orienteret om de metoder og teknikker, virksomhederne anvender, og i hvilken retning disse "frontteknikker" udvikler sig.

TechTour den 27. april 2017:
De fire virksomheder: DAVINCI development, Zebicon, Stansomatic og HN Group A/S indbyder igen i år interesserede til en helt enestående mulighed for at lære dem nærmere at kende gennem arrangementet TechTour, en dag hvor man kan besøge en eller flere af virksomhederne til en orientering om, hvad virksomhederne beslæftiger sig med. - Klik her og læs mere TechTour, den 27. april 2017.

 

 
       

 

 

 

 

 

Reformationen 1517-2017

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser om (faktisk mod) aflad op på kirkedøren i Wittenberg. Selvom reformationen i Danmark almindeligvis dateres til 1536, er det begivenheden i 1517, der satte reformationen i gang. Denne begivenhed markeres i 2017 landet over i et stort anlagt oplysningsprojekt Reformationsjubilæet 2017 ledet af støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og med Hendes Majestæt Dronningen som protektor.

Læs mere om projektet og præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 på Luther2017.dk

I samarbejde med Grene Menighedsråd, Grindsted Menighedsråd og Billund Bibliotekerne& Borgerservice indbyder Folkeuniversitet i Billund til en række arrangementet/foredrag til markering af Reformationsjubilæet. Nogle af arrangementerne var i forvejen programsat af Grene Menighedsråd.

Støtten fra A.P Møller Fonden har muliggjort at en lang række af landets fremmeste forskere og Luther-kyndige tilbyder at komme og fortælle om Luther og den kirkelige- og samfundsmæssigt reformation, hans opgør med afladen har medført og hvis virkning er en daglig realitet for os i dag. A.P. Møller Fondens støtte har endvidere muliggjort, at deltagelsen i arrangmenterne er gratis.

Se kalender for arrangementer og en nærmere beskrivelse af emnerne ved at klikke på menupunktet "Reformationen 500 år" øverst på siden eller  klik her for at se Programoversigt - Reformationen 500 år.

A.P. Møller Fondens støtte har endvidere muliggjort, at deltagelsen i arrangmenterne er gratis.

 

Velkommen til Reformationsjubilæet 2017

 

 

 

 

 

Kirkedøren i Wittenberg

Kirkedøren i Wittenberg

       

Onsdag den 15. november 2017

kl. 19.30

Mødelokale 1

Billund Centret

 

Guld og magt i dansk vikingetid

Billund Centret, mødelokale 1, onsdag den 15. november 2017, kl. 19.30.

ved museumsinspektør, arkæolog, Lars Grundvad,
Museet på Sønderskov

I 2016 blev den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid fundet ved Fæsted i Vejen kommune.
I sig selv er fundet virkelig spektakulært, og genstandene beretter hver især stort. Men skattefundet kan også løftes ud af nærområdet og betragtes i et meget større perspektiv.
For fundet kan fortælle om magtfordeling, alliancer og urolige tider og måske endda om rigets dannelse.
Med udgangspunkt i Fæstedskatten vil arkæolog Lars Grundvad fra Museet på Sønderskov netop disse aspekter. 

Klik og læs mere om Guld og magt i dansk vikingetid

Deltagerpris: 60 kr., studerende og 65+: 50 kr.

Foredraget arrangeres i samarbejde med